W świecie ciszy też jest dialog

W świecie ciszy też jest dialog

W Centrum FONETIKA często przyjmujemy pacjentów niesłyszących. Jak się okazuje preferują oni różne formy komunikacji np. język migowy, czytanie z ruchu warg czy pisanie informacji na kartce papieru. Jednak w  większości, osoby niesłyszące  posługują się właśnie językiem migowym.
Jako zespół specjalistów mocno osadzony w pracy z osobami z wadą słuchu, naszym priorytetem jest to, aby każdy pacjent czuł się u nas wysłuchany i zrozumiany. Dlatego też specjaliści pracujący w FONETICE, znają chociażby podstawy tego języka.

.

 Czym jest język migowy i jak go zdefiniować?

Kiedy spotykamy osoby niesłyszące,  łatwo zauważyć, że wykonują one wiele spontanicznych realizacji migowych, co wskazuje na szereg różnego rodzaju sposobów na komunikację w języku migowym.

Tab.1 Typy języków migowych w świetle pojęcia komunikacji migowej
źródło: SURDOLOGOPEDIA Teoria i Praktyka pod red. E.Muzyka-Furtak,Gdańsk 2019

.

W dużym skrócie mogę napisać, że na co dzień najczęściej posługujemy się głównie dwoma terminami w kontekście języka migowego tj. PJM i SJM. Co właściwie oznacza?

PJM – (polski język migowy) to naturalny język komunikacji osób niesłyszących. To właśnie ten model komunikacji preferują, dlatego, że jest najbardziej intuicyjny i odzwierciedla nie tylko samo pojęcie, ale też emocje z nim związane, jest  językiem przestrzenno-ikonicznym. W tym języku np. zdanie „Ala idzie do sklepu.” migamy jako „Ala sklep” wskazując na osobę, a następnie patrząc w kierunku  supermarketu.

Natomiast SJM to wizualno-przestrzenny odpowiednik (subkod) polszczyzny pisanej. Tym rodzajem języka migowego zdecydowanie łatwiej jest posługiwać się osobom słyszącym, gdyż dosłownie odzwierciedla on polską gramatykę np. w tym języku zdanie „Ala idzie do sklepu”, zamigamy każde słowo oddzielnie ALA (wskazując na osobę lub ze wsparciem daktylografii – czyli alfabetu palcowego), IDZIE – znakiem, który funkcjonuje w SJM, podobnie jak DO i SKLEP. Jednak osoba niesłysząca preferuje, bardziej płynną formę przekazu, a to łatwiej zobrazować używając PJM.

Na koniec przedstawię kilka znaków, które ułatwią nam komunikację nawet teraz w tym trudnym dla wszystkich czasie, kiedy nie możemy podać sobie dłoni. Język migowy umożliwia nam komunikację na odległość np. jak spotkamy osoby niesłyszące w parku, lesie czy sklepie, można zamigać „przepraszam”, „proszę” czy „dziękuję”.

Tab.2 Daktylografia
źródło: http://clipart-library.com/clipart/6ir5B68rT.htm         
             

Tab.3 Podstawowe zwroty grzecznościowe w PJM
źródło: Aplikacja MIGAJ.EU

.

Podsumowując, każda osoba niesłysząca będzie bardzo wdzięczna jeśli będziemy chcieli się komunikować w ogóle, czy to w SJM czy PJM, a nawet z użyciem alfabetu palcowego literka po literce. Warto próbować i ja zachęcam do opanowania chociaż podstawowych zwrotów.