Estetyka na pierwszym miejscu! Aparaty głębokokanałowe

Estetyka na pierwszym miejscu! Aparaty głębokokanałowe

Do gabinetu protetyka słuchu, coraz częściej zgłaszają się pacjenci, poszukujący możliwie estetycznych rozwiązań w zakresie doboru pomocy słuchowych. W świecie, gdzie coraz więcej uwagi przywiązujemy do wyglądu, akceptacji społecznej, estetyki, dobrego samopoczucia i życia w komforcie ze sobą, miejsce w czołówce znalazły aparaty słuchowe głębokokanałowe ( IIC – Invi­si­ble In Canal), które potocznie nazywane są aparatami niewidocznymi. O te aparaty pacjenci pytają najczęściej podczas wizyt i w przypadku osób, które niekoniecznie chcą donosić całemu światu, o swoim problemie ze słuchem, są one świetnym rozwiązaniem.

Aparat głębokokanałowy to aparat, który na pierwszym miejscu stawia estetykę. Jest to aparat wykonywany na podstawie głębokiego odlewu ucha, czyli miary ucha pobieranej przez protetyka słuchu. Zrobienie takiego odlewu wymaga współpracy pacjenta z protetykiem, bo, kto miał wykonywany taki odlew, wie, że trzeba go zrobić bardzo głęboko, dokładnie i precyzyjnie. Na podstawie takiego odlewu, wykonywana jest symulacja aparatu w uchu danego pacjenta, a następnie wykonywany jest cały aparat, czyli obudowa, płytka czołowa i cała elektronika, która obecnie, choć jest bardzo filigranowa- w rzeczywistości jest potężną machiną, pełną automatyki, systemów ułatwiających słyszenie, rozumienie mowy w hałasie, większej grupie osób, pogłosie, czy na tle zmieniających się warunków akustycznych.

Gdybym miała ocenić największą grupę pacjentów, która trafia do naszej poradni, w większości są to pacjenci z ubytkami słuchu o typie zmysłowo-nerwowym, co w praktyce oznacza, że pacjenci ci słyszą, ale mają duże trudności z rozumieniem mowy. Trudności te dużo mniej są odczuwalne w środowisku przyjaznym akustycznie, natomiast uwidaczniają się w warunkach niesprzyjających, czyli głównie hałasie, grupie, w większych pomieszczeniach, takich jak sale wykładowe, hale, markety, kościoły, itd. Trudności te nie mają tu granic wiekowych. W tej grupie znajdą się niemowlęta, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, jak również seniorzy. I choć w każdej z tych grup przyczyna niedosłuchu jest bardzo zróżnicowania, jego skutki są podobne i w podobny sposób doskwierają w codziennym życiu.

Wspomniałam na początku o pojęciu akceptacji społecznej. Z rozmów z naszymi pacjentami widoczne jest, jak bardzo stygmatyzujące dla wielu z nich są trudności z brakiem rozumienia mowy. Osoby te często zamieniają słowa na inne, podobnie brzmiące, często zmieniają sens zdania, co w efekcie może powodować duże nieporozumienia w pracy zawodowej czy relacjach społecznych. To chyba najbardziej doskwiera naszym pacjentom. To zwykle ta świadomość, czy różne śmieszne, przykre czy zawstydzające sytuacje w relacjach z innymi, doprowadzą ich do gabinetu protetyka słuchu, w poszukiwaniu pomocy i rozwiązania. A najważniejszym celem dla mnie, jak i zapewne pozostałych koleżanek i kolegów po fachu- jest poprawa komfortu życia naszych pacjentów.

Oczywiście komfort życia jest pojęciem bardzo względnym. Dla jednych osób wystarczająca będzie poprawa słyszenia. To już sprawi, że ich komfort życia wzrośnie do 100%. Będzie też tu grupa pacjentów, którzy chcą dobrze słyszeć, ale i ważne dla nich jest, jak będą wyglądać i czuć się w aparatach słuchowych. Dla nich przeznaczone są właśnie te najmniejsze rozwiązania słuchowe 😉

Kto więc kwalifikuje się do aparatów głębokokanałowych, a kto musi z nich zrezygnować? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższych punktach, choć pamiętać musimy zawsze, że każdy pacjent, każde ucho, każdy niedosłuch jest odrębną, indywidualną, osobniczą historią i zawsze należy się jej przyjrzeć ze szczególną uważnością.

W jakich przypadkach aparat wewnątrzkanałowy jest wskazany i kiedy należy rozważyć jego wykonanie?
1. Kiedy, priorytetem jest dobre słyszenie, ale i wygląd aparatu w uchu, kiedy pacjent nie chce, aby aparat był widoczny i zwracał uwagę innych.

2. Kiedy stopień niedosłuchu waha się od poziomu lekkiego do znacznego. Niedosłuchy w stopniu głębokim nie kwalifikują się do założenia aparatu głębokokanałowego ze względu na niewystarczające wzmocnienie wyjściowe w aparacie.

3. Kiedy pacjentowi nie zależy na samodzielnym sterowaniu aparatem, typu potencjometr, przycisk zmiany programów, streaming audio czy prowadzenie rozmów telefonicznych przez aparaty i chce, aby aparaty działały automatycznie i same dostosowywały się do środowiska akustycznego, w jakim przebywa pacjent. W jednym zdaniu można powiedzieć, kiedy aparat ma być samoobsługowy 😉

4. Kiedy pacjent nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych i anatomicznych do założenia tego typu aparatu (to omówię dokładnie w kolejnym akapicie, mówiąc o przeciwwskazaniach).

5. Kiedy pacjent jest świadomy konieczności częstej wymiany baterii (bateria w aparatach głębokokanałowych to najmniejsza bateria do aparatów słuchowych o rozmiarze 10. Czas jej działania, w zależności od ustawionego wzmocnienia w aparacie, jak również czasu użytkowania waha się od 2-5 dni).

6. Kiedy pacjent jest sprawny manualnie i nie będzie miał trudności z codzienną obsługą i pielęgnacją aparatu, tj. wkładaniem aparatu, wymianą baterii, wymianą filtrów, czyszczeniem otworu wentylacyjnego.

7. Kiedy, z jakiegokolwiek powodu założenie aparatu tradycyjnego, zausznego jest niemożliwe (np. pacjent ma mikrocję małżowiny usznej przy zachowanym prawidłowym przewodzie słuchowym zewnętrznym).

8. Kiedy chcemy zapomnieć o tym, że mamy aparat słuchowy 😉

Jakie są z kolei przeciwskazania do założenia aparatu słuchowego głębokokanałowego?
1. Wąski lub nietypowo zbudowany przewód słuchowy zewnętrzny (powodujący, że elektronika aparatu nie mieści się w uchu).

2. Wiek poniżej 12-10 roku życia: aparaty głębokokanałowe nie są wskazane dla dzieci. Dzieje się tak z różnych powodów:
* Pierwszym czynnikiem jest w tym wypadku wąski przewód słuchowy, powodujący, że najczęściej aparat taki nie mieści się w uchu.
* Drugim powodem jest fakt, że u dzieci przewód słuchowy rośnie i zmienia się w szybkim tempie, co powodowałoby konieczność częstej wymiany obudowy aparatu, czyli wysokie koszty utrzymania.
* Kolejnym argumentem z podstawowej triady przeciwskazań pediatrycznych, jest brak wystarczającej stabilności aparatu w małym uchu. Aparaty głębokokanałowe nie posiadają części małżowinowej w przeciwieństwie do tradycyjnych wkładek usznych, co powoduje, że przy wąskim przewodzie słuchowym i zwykle dużej ruchliwości dziecka, aparat może wysunąć się z ucha, a w konsekwencji ulec zniszczeniu lub zgubieniu.

3. Niedosłuch stopnia głębokiego lub niedosłuch stopnia znacznego, graniczny dla wzmacniacza w aparacie słuchowym.

4. Nadprodukcja woskowiny (pacjenci z tego typu dolegliwością, nie powinni używać aparatów wewnątrzusznych, a w tym również głębokokanałowych. Aparat słuchowy jest narażony wówczas na ciągłe zatykanie oraz konieczność bardzo częstej wymiany filtrów. Woskowina naraża również aparat na częste uszkodzenia i konieczność serwisowania, co w praktyce jest dla pacjentów bardzo uciążliwe).

5. Przebyte operacje w uchu zewnętrznym lub środkowym, np. zabieg tympanoplastyki, usunięcia perlaka. W przypadku tej grupy pacjentów, ucho powinno być otwarte oraz wentylowane w sposób ciągły i przeciwwskazaniem jest jego zatykanie. Zatkanie ucha nawet na kilka godzin dziennie może być przyczyną powstawania infekcji, zapaleń uszu lub wznowy pierwotnych chorób.

6. Częste infekcje i stany zapalne ucha zewnętrznego lub środkowego.

7. Alergia na materiał, z którego wykonywana jest obudowa aparatu słuchowego.

8. Trudności manualne i duża wada wzroku (wbrew pozorom tak małe aparaty wymagają dużej uważności i dbałości ze strony ich użytkownika. Części i akcesoria do tego typu aparatów są bardzo małe, baterie, na które zasilane są aparaty, to najmniejsze baterie na rynku protetycznym. W celu zachowania prawidłowej higieny aparatów, jak również ich prawidłowego zakładania, zdejmowania, włączania i wyłączania konieczne są podstawowe zdolności manualne oraz dobry wzrok.

9. Ostatnim przeciwskazaniem jest sam typ niedosłuchu. Nawet pacjenci z niedosłuchem w stopniu umiarkowanym, mogą mieć przeciwwskazania do wykonania tego typu aparatu, głównie w przypadku niedosłuchów wysokotonowych, przy których częstotliwości niskie pozostają w normie. Dla tych pacjentów, ze względu na konieczność dużej wentylacji w uchu, w niektórych przypadkach zmuszeni jesteśmy zaproponować inne rozwiązanie.

Jak widać, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeśli poszukujemy więc najmniejszego i najbardziej estetycznego rozwiązania, najbardziej wskazana jest więc konsultacja ze swoim protetykiem słuchu, który najlepiej oceni, czy dane rozwiązanie jest optymalne i czy wielkość i rodzaj aparatu nie zaburzy komfortu i przede wszystkim jakości słyszenia.
W naszej poradni wstępną kwalifikację do tego rodzaju aparatu przeprowadzamy na postawie wywiadu oraz wyników badań słuchu. Jeśli pacjent na tej podstawie kwalifikuje się do aparatu głębokokanałowego, wówczas rozpoczyna się dalsza procedura.

Dla pacjentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat swoich wyników i predyspozycji do założenia aparatów z serii estetycznej uruchomiliśmy również formularz merytoryczny:
https://fonetika.pl/zadaj-nam-pytanie/