Konsekwencje ubytków słuchu

Konsekwencje ubytków słuchu

Utrata słuchu to często bardzo złożony problem. Osoby, u których pojawia się niedosłuch muszą od nowa nauczyć się świata , w którym żyją, pracują i funkcjonują. Okazuje się bowiem, że nie lada wyzwaniem staje się rozmowa z bliskimi, konwersacje w restauracji, na ulicy, podczas zakupów w centrum handlowym, a nawet oglądanie telewizji w zaciszu domowym.

Pogorszenie słuchu jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się. W Polsce co czwarta osoba powyżej 65. roku życia ma niedosłuch. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie nawet co 3. osoba po 65. roku życia cierpi na ubytek słuchu w stopniu odpowiadającym niepełnosprawności słuchowej.* Jako społeczeństwo starzejemy się, seniorów jest wśród nas coraz więcej (według raportu Komisji Europejskiej w 2060 r. niemal co trzeci obywatel liczącej 517 mln mieszkańców UE będzie miał powyżej 65 lat).Dobry słuch jest niezbędny, by porozumiewać się z innymi ludźmi. Zatem od tego, jak słyszymy, zależy jakość naszych relacji z ludźmi, efektywność kontaktów w życiu społecznym, np. w pracy, w sytuacjach korzystania z różnych usług, podczas zakupów bądź załatwiania spraw urzędowych. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących wymienia konsekwencje niedosłuchu u osób w wieku dojrzałym i seniorów: .

  • Pogorszenie słuchu ogranicza samodzielność. Im większy niedosłuch, tym trudniej uzyskać potrzebne informacje w urzędzie czy punkcie obsługi, trudniej porozmawiać z rejestratorką w przychodni zdrowia.
  • Ubytek słuchu wpływa na aktywność, zainteresowania, pasje. Słabosłyszący seniorzy rezygnują z aktywności, które wcześniej wypełniały im codzienność (kino, teatr, spotkania towarzyskie, rodzinne, pasje) lub też nie są w stanie w pełni w nich uczestniczyć (np. nabożeństwa w kościele).
  • Słabszy słuch to także gorsze kontakty z bliskimi – mniej przyjemności z pogawędek z rodziną czy sąsiadami, które są źródłem dobrego samopoczucia, poczucia przynależności do grupy i bezpieczeństwa.
  • Kłopoty ze słuchem to również większe ryzyko utraty pracy. Wiek emerytalny wydłużył się, a to oznacza, że musimy dłużej rywalizować z młodszymi, bardziej sprawnymi o pracę. Ubytek słuchu może przełożyć się na utratę pracy i pogorszenie sytuacji materialnej.

Wszystko to może prowadzić do izolacji społecznej słabosłyszącego seniora i pogorszenia jego stanu psychicznego, a nawet depresji. Niestety, problem ten bardzo często jest niedostrzegany – zarówno przez samych seniorów, jak i ich rodziny.

* Mowa o ubytku słuchu na poziomie większym niż 40dB w lepszym uchu.