Jak wybrać aparat słuchowy dla dziecka?

Jak wybrać aparat słuchowy dla dziecka?

Aby dziecko prawidłowo rozwinęło mowę musi mieć zapewnione różne, konieczne do tego, warunki. Jednym z nich jest prawidłowe słyszenie, które dzieciom ze stwierdzonym niedosłuch, zapewniają nowoczesne aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe zwiększają zakres słyszenia i przy niedosłuchach w stopniu lekkim i umiarkowanym umożliwiają uchwycenie  języka niemal w pełni.
Dla dzieci, u których stwierdzono niedosłuch stopnia znacznego lub głębokiego zaleca się stosowanie aparatów słuchowych o większej mocy z serii SuperPower lub UltraPower.

Jak wybrać odpowiedni aparat słuchowy ?

Obecnie na rynku polskim istnieje bardzo wiele aparatów słuchowych dedykowanych dzieciom.

  • Pierwszym i najważniejszym czynnikiem podczas wyboru aparatu jest wynik badania słuchu. W przypadku dzieci poniżej 3 r.ż. protetyk opiera się na badaniach: AI, OAE, ABR / ASSR, VRA / BOA. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia badaniem które jest ponadto uwzględniane jest audiometria zabawowa, wykonywana u dzieci współpracujących i pozwalająca na określenie progu słyszenia dziecka oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Wynik badania słuchu określa, jaką moc powinien mieć aparat słuchowy dla konkretnego dziecka, tak by dał komfortowy poziom wzmocnienia. Na jego podstawie określa się również, jakie systemy powinien mieć w sobie aparat słuchowy, by w możliwie najlepszy sposób wyodrębnić dźwięki znaczące, tzn. mowę na tle innych czynników zakłócających, występujących w życiu codziennym.
  • Drugim czynnikiem, jaki powinien być uwzględniony przy wyborze aparatów słuchowych są reakcje słuchowe dziecka w danym aparacie. Reakcje te oceniane i weryfikowane są na podstawie audiometrii VRA, tj. audiometrii wspomaganej bodźcem wzrokowym i wykonywanej u dzieci poniżej 3 r.ż. Badanie to pozwala określić: prawidłowość reakcji na poszczególne częstotliwości w zakresie 125Hz-8kHz, szybkość reakcji oraz brak reakcji niepożądanych , świadczących o dyskomforcie dziecka.
  • Trzecim czynnikiem, który powinien być uwzględniony w aparacie słuchowym dla dziecka jest jego kompatybilność i możliwość połączenia z urządzeniami i systemami wspomagającymi słyszenie, jak streamery, piloty, systemy FM. Bardzo ważne jest, by w momencie potrzeby zastosowania innych urządzeń wspomagających słyszenie istniała możliwość bezproblemowego podłączenia bez konieczności wymiany aparatów na inny model.
  • Kolejnym czynnikiem, jest odporność aparatów słuchowych na zabrudzenia , wilgoć , pył i kurz. W przypadku dzieci, których wiek rozwojowy związany jest często z uczestniczeniem w środowisku nieprzyjaznym dla aparatu słuchowego, ważne by aparat słuchowy posiadał odpowiednie dla takich sytuacji zabezpieczenia (według standardów IEC: stopień odporności IP67 lub IP68)
  • Ostatnim czynnikiem jest sam wygląd aparatu. Ze względu na bardzo dużą plastyczność małżowiny usznej u małego dziecka protetyk słuchu dokłada wszelkich starań, by obudowa aparatu była możliwie jak najmniejsza i nie powodowała odkształceń ucha. Wielkość obudowy związana jest jednak z wielkością ubytku słuchu, dlatego wybór mniejszych modeli nie zawsze jest możliwy, ze względu na konieczność zachowania odpowiednich parametrów akustycznych aparatu.
  • Pamiętaj, że aparat słuchowy można uczynić przyjemnym i indywidualnym dla dziecka poprzez wybór koloru obudowy, rożka, wkładki lub stosując różne znaczki i ozdoby, wzbogacające atrakcyjność aparatu ?

Istnieje wiele czynników, warunkujących prawidłowy rozwój słuchu i mowy dziecka , u którego stwierdzona została wada słuchu. Oprócz całej procedury doboru aparatu słuchowego, bardzo ważne jest aby nie zapominać o konieczności rehabilitacji słuchu i mowy już od pierwszych dni aparatowania.