Kiedy należy wykonać badanie słuchu u dziecka?

Kiedy należy wykonać badanie słuchu u dziecka?

Rozwój mowy i głosu wymaga prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. W przypadku niedosłuchu proces ten może być opóźniony, zaburzony bądź przy całkowitej głuchocie niemożliwy do osiągnięcia bez dodatkowych form leczenia i rehabilitacji. Dziecko uczy się interakcji z otoczeniem w oparciu o dźwięki jeszcze w okresie prenatalnym. Następnie w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie nabywa zdolności komunikacyjnych, poprzez odkrywanie i przyswajanie dźwięków otoczenia. Istnieje tzw. „złoty okres” dla rozwoju mowy i przypada on na pierwsze sześć lat życia, ale jego najintensywniejszy etap występuje w 2-3 roku życia dziecka.

Niestety jak wskazują badania nawet 10% dzieci w wieku szkolnym ma problemy w słyszeniu (Badania przesiewowe słuchu u uczniów klas VI, 2001). Główną przyczyną zaburzeń słuchu są nawracające lub przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego. Przyczyną tych zapaleń jest zwykle przerośnięty migdałek gardłowy, zwany też trzecim. Dlatego w przypadku infekcji ucha środkowego zaleca się badanie słuchu lub badanie ucha środkowego – audiometria impedancyjna każdorazowo po zakończeniu leczenia farmakologicznego.

Kłopoty ze słuchem mogą być też skutkiem zażywania leków uszkadzających układ słuchowy. Należą do nich m.in. antybiotyki z grupy aminoglikozydów (gentamycyna, amikacyna). W przypadku długotrwałej antybiotykoterapii warto jest przeprowadzić badania słuchu np. otoemisje akustyczną, która sprawdzi stan ucha wewnętrznego.

Pogorszenie słuchu bywa również spowodowane zatkaniem przewodu słuchowego przez woskowinę. Przyczyną takiego stanu może być nieodpowiednia pielęgnacja i używanie patyczków kosmetycznych. Jeżeli dziecko ma skłonność do nadmiernej produkcji woskowiny należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub farmaceuty, który wskaże nam preparaty zalecane do pielęgnacji uszu.

Jeżeli jednak zauważymy u swojego dziecka niepokojące objawy pogorszenia słyszenia, należy udać się do placówki, w której wykonywane są badania słuchu u dzieci.

Badania słuchu można przeprowadzić u dzieci w każdym wieku. Metody badań słuchu dobierane są stosownie do wieku i stopnia rozwoju dziecka. Warto podkreślić, że badania słuchu są nieinwazyjne i bezbolesne dla dziecka. Najczęściej wykonywane są badania obiektywne słuchu (np. audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane ABR) wraz z badaniem subiektywnym określającym próg słyszenia, które uzależnione jest od współpracy z dzieckiem (w zależności od wieku rozwojowego oraz współpracy dziecka może to być: VRA, audiometria zabawowa, audiometria tonalna).

Jak już wcześniej było wspomniane w okresie rozwoju mowy dziecka ważna jest profilaktyka prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu, dlatego też należy wykonywać kontrolne badania słuchu raz na rok.