Reakcje słuchowe u dzieci 0-3 lat

Reakcje słuchowe u dzieci 0-3 lat

Reakcje słuchowe dziecka to inaczej mówiąc swoisty i oczekiwany odruch na bodziec dźwiękowy. W zależności od wieku rozwojowego reakcje słuchowe, podobnie jak reszta zmysłów, dojrzewają i wyostrzają się, umożliwiając odbiór coraz bardziej subtelnych dźwięków i melodii. Prawidłowy rozwój słuchowy dziecka jest podstawą w rozwoju mowy, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości (>>>> Badania pediatryczne).

ROZWÓJ SPOSTRZEGANIA SŁUCHOWEGO U DZIECKA 0-3 LATA
 • 1 miesiąc: reagowanie na dźwięki, zmiany aktywności (np. rytmu ssania pod wpływem głosu matki)
 • 2 miesiąc: reagowanie na głośne kroki, reakcje słuchowe na dźwięki płynące z otoczenia
 • 3 miesiąc: wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych, zatrzymanie ruchów na dźwięk dzwonka
 • 4 miesiąc: słuchanie dźwięków wydawanych przez grzechotkę, słuchanie odgłosów wywołanych przez poruszającego przedmiotami dorosłego
 • 5 miesiąc: samodzielne wywoływanie dźwięków, słuchanie wypowiedzi opiekunów, szukanie źródła dźwięku przez odwrócenie głowy
 • 6-7 miesiąc: manipulowanie przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków, słuchanie własnych produkcji , powtarzanie sylab
 • 8-9 miesiąc: rozumienie zabarwionych emocjonalnie wypowiedzi rodziców
 • 10-11 miesiąc: poruszanie się w rytm muzyki, słuchanie i rozpoznawanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych i pierwszych wyrazów
 • 12 miesiąc: rozumienie popartych gestem poleceń słownych
 • 24 miesiąc: identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych, różnicowanie i identyfikowanie słów, identyfikowanie z różnicowaniem melodii oraz słów piosenki, gra na instrumentach muzycznych
 • 36 miesiąc: identyfikowanie i różnicowanie nowych słów, rozumienie dłuższych wypowiedzi, powtarzanie melodii, tworzenie samodzielnych konstrukcji językowych na podstawie skojarzeń słuchowych

PIRAMIDA ROZWOJU FUNKCJI SŁUCHOWYCH U DZIECKA 0-12 m-c
piramida reakcji słuchowych

PORADA SPECJALISTY !

Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Opisane powyżej umiejętności zdobywa stopniowo. Jeśli na jedno ze stwierdzeń w określonym przedziale wiekowym nie możesz odpowiedzieć pozytywnie, nie oznacza to jeszcze, że Twoje dziecko ma problemy ze słyszeniem. Jeśli jednak odpowiedź na powyżej dwa stwierdzenia jest negatywna lub wątpliwa, zgłoś się z tym problemem na kontrolne badanie słuchu. 


z3730766Q

Opracowano na podstawie: Cieszyńska J., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków  2007