Rozwój drogi słuchowej

Rozwój drogi słuchowej

Prawidłowy rozwój narządu słuchu jest niezwykle ważny w późniejszym procesie słyszenia i rozumienia mowy. Dojrzewanie kolejnych struktur ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego oraz dalszej drogi słuchowej, aż do ośrodków w korze mózgowej jest procesem warunkującym rozwój ontogeniczny i ma istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w zakresie szeroko rozumianych procesów poznawczych.

W rozwoju prenatalnym człowieka wyróżnia się okres zarodkowy (od zygoty do 8-go tygodnia) oraz okres płodowy (od 9-go tygodnia aż do urodzenia). W okresach tych zauważa się osobniczy rozwój narządu słuchu:

OKRES ZARODKOWY

 • 19-21 dzień – płytka słuchowa
 • 23-36 dzień- otocysta
 • 31-35 dzień- morfologiczne różnicowanie błędnika błoniastego
 • 37-42 dzień- wykształcają się przewody półkoliste
 • 44-48 dzień- powstają zakręty przewodu ślimakowego
 • 48-51 dzień- wykształcone są: przewody półkoliste, przewód ślimakowy, kosteczki słuchowe, małżowina uszna
 • 56-60 dzień- pierwotny przewód słuchowy zewnętrzny
Müde
W celu sprawdzenia czy wszystkie elementy drogi słuchowej zostały wykształcone prawidłowo, w 1-2 dobie po urodzeniu wykonywane jest Przesiewowe Badanie Słuchu (OAE).

OKRES PŁODOWY

 • 8-20 tydzień- grzebienie bańkowe
 • 10 tydzień- schody bębenka, rozwój układu tętniczego błędnika
 • 11-12 tydzień- rozwój narządu Cortiego
 • 12 tydzień- błona bębenkowa
 • 16 tydzień- plamki woreczka i łagiewki
 • 20-21 tydzień- narząd Cortiego w pełni rozwinięty
 • 23 tydzień- wykształcony błędnik kostny
 • 28-29 tydzień- rozwój układu pneumatycznego
 • 24-36 tydzień- ostateczne uformowanie kosteczek słuchowych

images

Opracowano na podstawie: Obrębowski A., Podstawowe wiadomości z filo- i ontogenezy oraz anatomii narządu słuchu [w:] Audiologia kliniczna, Pruszewicz A, Obrębowski A. (red)., Poznań 2010