Przyczyny niedosłuchów

Przyczyny niedosłuchów

Każda część ucha odgrywa istotną rolę w przekazywaniu informacji akustycznych do mózgu. Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. W lepszym zrozumieniu istoty ubytku słuchu pomaga znajomość budowy anatomicznej ucha oraz zasady, na której opiera się słyszenie (>>> Jak słyszymy? ).

Badania wykazały, że częstość występowania niedosłuchu, rośnie wraz z wiekiem:

WIEK

Tabela: Janczewski G. [red.], Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2005


Przyczyn powstawania niedosłuchów upatruje się w wielu czynnikach, stąd powstała klasyfikacja dzieląca przyczyny niedosłuchów pod względem rodzaju ich wystąpienia. Zakładając, iż mamy cztery główne rodzaje niedosłuchów ( >>> Rodzaje i stopnie ubytków słuchu) wymienia się następujące przyczyny ich powstawania:

NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY 

 • uraz ucha zewnętrznego
 • zablokowanie przewodu słuchowego nagromadzoną woskowiną, niewielkim przedmiotem lub owadem
 • infekcje ucha zewnętrznego i środkowego
 • przerost migdałka gardłowego
 • uszkodzenie błony bębenkowej
 • deformacje genetyczne (e.g. syndromy Downa, Treachera-Collinsa lub achondroplazja, mikrocja

NIEDOSŁUCH ODBIORCZY ŚLIMAKOWY

 • Czynniki dziedziczne
 • Presbyacusis (niedosłuch powstały wraz z wiekiem)
 • Infekcje wirusowe w trakcie ciąży
 • Przedwczesny poród
 • Komplikacje w trakcie porodu (np. niedotlenienie)
 • Zespoły genetyczne
 • Leki ototoksyczne (powodują uszkodznia narządu słuchu)
 • Urazy głowy
 • Eskpozycja na hałas
 • Częste infekcje ucha
 • Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu i podobne choroby

NIEDOSŁUCH ODBIORCZY POZAŚLIMAKOWY

Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy  związany jest z uszkodzeniem nerwu słuchowego (nerw VIII)

Do najczęstszych przyczyn należą:

 • Złamanie poprzeczne kości skroniowej
 • Nerwiaki nerwu VIII
 • Uszkodzenia toksyczne (streptomycyna, kanamycyna)
 • Zapalenie nerwu VIII
 • Niedosłuchy głębokiego stopnia

NIEDOSŁUCH MIESZANY

Współwystępowanie przyczyn niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego, jak również:

 • Otoskleroza
 • Niedosłuchy stopnia głębokiego lub słyszenie resztkowe
 • Nowotwory ucha środkowego i wewnętrznego