Rodzaje i stopnie ubytków słuchu

Rodzaje i stopnie ubytków słuchu

Istnieją cztery rodzaje ubytku słuchu:

Pierwszym, najpowszechniej występującym rodzajem jest ubytek typu zmysłowo-nerwowego (odbiorczego), powstający wskutek zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych) w ślimaku.Ubytek słuchu typu przewodzeniowego dotyczy problemu w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego, który utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe skierowanie dźwięku do ucha wewnętrznego. Ubytek słuchu typu mieszanego stanowi kombinację ubytku zmysłowo-nerwowego i przewodzeniowego. Ubytek słuchu typu centralnego występuje w przypadku, gdy nerw słuchowy nie może przewodzić sygnałów do mózgu. 


NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY

PRZEWODZENIOWY

O ubytku przewodzeniowym mówimy gdy ucho zewnętrzne lub środkowe jest zniekształcone lub nie funkcjonuje prawidłowo. W efekcie fale dźwiękowe nie są prawidłowo przekazywane do ucha wewnętrznego. W bardzo często ubytek ten można skorygować za pomocą ingerencji chirurgicznej lub środków farmakologicznych.

NIEDOSŁUCH ZMYSŁOWO-  NERWOWY ŚLIMAKOWY

ODBIORCZY ŚLIM.

Najczęściej spotykany typ ubytku słuchu, spowodowany uszkodzeniem ucha wewnętrznego. Najczęściej uszkodzeniu ulegają komórki rzęsate w uchu wewnętrznym, co powoduje problemy z przekształceniem drgań na impulsy nerwowe. Ubytek sensoryczno-nerwowy może być wrodzony lub nabyty.

NIEDOSŁUCH ZMYSŁOWO- NERWOWY POZAŚLIMAKOWY

ODBIORCZY POZAŚLIM.

Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy  związany jest z uszkodzeniem nerwu słuchowego (nerw VIII)

NIEDOSŁUCH MIESZANY

MIESZANY

Niedosłuch mieszany zawiera w sobie komponenty zarówno niedosłuchu przewodzeniowego, jak i odbiorczego, co oznacza, że uszkodzenie związane jest z lokalizacją w uchu środkowym i wewnętrznym jednocześnie.


STOPNIE UBYTKÓW SŁUCHU WG BIAP

stopnie ubytku słuchu

Więcej informacji na temat określania stopnia ubytku słuchu oraz audiogramów na  >>> Co to jest audiogram?